featured story cover photo

15 NOWYCH ANKIET EWALUACYJNYCH - aktualizacja z dnia 30.05.2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym do Państwa dyspozycji oddanych zostało 15 nowych ankiet ewaluacyjnychBadX, w skład których wchodzą 42 badania kliniczne prowadzące rekrutację na terenie Polski.

Ankiety poruszają tematykę następujących chorób:bielactwo, choroba Fabryego, choroba Wilsona, endometrioza, kłębuszkowe zapalenia nerek, nadmierna laktacja, mięsaki, niepłodność, porażenie mózgowe, porfirie, udar mózgu, utrata słuchu, zespół metaboliczny, zespół policystycznych jajnikóworazzwyrodnienie lub obrzęk plamki żółtej oka.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowych ankiet.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy proces aktualizacji pozostałych ankiet ewaluacyjnych BadX. Jest to proces czasochłonny, dlatego też pragniemy zaprezentować dotychczas wprowadzone w ankietach zmiany. Aktualizacja zostanie sfinalizowana w czerwcu.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Usunięto:
ACROBAT EDGE(Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku CRN00808 w leczeniu akromegalii.)
ACROBAT EVOLVE(Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku CRN00808 w leczeniu akromegalii.)
Astma:

Dodano:
CINTECH(Porównanie 3 metod oceny techniki inhalacyjnej); LOU064 Asth (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa LOU064 u pacjentów z niewłaściwie kontrolowaną astmą)

Usunięto:
FeviQAW039(Badanie bezpieczeństwa QAW039 u pacjentów z astmą nieodpowiednio kontrolowaną podczas standardowego leczenia astmy)
MTPS9579A(Badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki MTPS9579A u pacjentów z astmą wymagającą wziewnych kortykosteroidów i drugiego kontrolera)
THUNDER(Badanie skuteczności fevipiprantu u pacjentów z polipowatością nosa i astmą); GB001 (GB001 u dorosłych osób z astmą umiarkowaną do ciężkiej)
QVM149 v QMF149(Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo QVM149 z QMF149 u pacjentów z astmą)
Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:
ZESTExt(Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ZPL389 z TCS / TCI u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry)
ATx201(Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności miejscowego maści ATx201 u młodzieży i dorosłych z łagodną do umiarkowanej AD)

Usunięto:
BREEZE-AtD3(Badanie długotrwałego leczenia baricytynibem (LY3009104) w atopowym zapaleniu skóry (BREEZE-AD3))
KY1005 AtD(Badanie KY1005 u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
JADE EXTEND(Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa PF-04965842 z lub bez miejscowych leków u pacjentów w wieku 12 lat i starszych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
JADE TEEN(Inhibitor JAK1 w miejscowym leczeniu atopowego zapalenia skóry u młodzieży)
MEDI3506 AtD(Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI3506 u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry)
REGN3500 AtD(Skuteczność i bezpieczeństwo monoterapii lekiem REGN3500 i w kombinacji z Dupilumabem u dorosłych pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
REGN3500 AtD 2(Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki REGN3500 podawanego dorosłym pacjentom z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)
Heads Up(Badanie mające na celu porównanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania upadacytynibu do dupilumabu u dorosłych uczestników z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry (Heads Up))
Choroba Alzheimera:

Usunięto:
AVP-786 Alz(Długoterminowe, przedłużone badanie bezpieczeństwa i skuteczności AVP-786 w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera)
d6-DM/Q(Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji AVP-786 (bromowodorek deudekstrometorfanu [d6-DM] / siarczan chinidyny [Q]) w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera);
Jaskra:

Dodano:
Bimatoprost SR EXT(Długoterminowa próba przedłużenia bezpieczeństwa i skuteczności produktu Bimatoprost SR)

Usunięto:
BimaSR/Laser2
(Porównanie Bimatoprost SR z selektywną laserową trabekuloplastyką u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym)
IsBpGlauc(Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego po implantacji obejścia I-stentu w oczach z jaskrą z otwartym kątem przesączania)
PG324vGAN(Badanie bezpieczeństwa i skuteczności PG324 (Netarsudil / Latanoprost 0,02% / 0,005%) Roztwór okulistyczny w porównaniu z roztworem okulistycznym GANFORT® w jaskrze otwartego kąta lub nadciśnieniu ocznym)
BimaSRGlauc(Ocena czasu trwania działania bimatoprostu SR u uczestników z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym)
BimaSR/Laser(Porównanie Bimatoprost SR z selektywną laserową trabekuloplastyką u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym)
3CanalGlauc(Bezpieczeństwo i skuteczność trzech wariantów kanałoplastyki z fakoemulsyfikacją w leczeniu jaskry i zaćmy)
Łuszczyca i Łuszczycowe Zapalenie Stawów:

Dodano:
MODIFY Pso(Efekt długotrwałego leczenia tyldrakizumabem u uczestników z łuszczycą plackowatą)

Usunięto:
CF101 Pso(Terapia CF101 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)
BI 655130 Pso(Badanie mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa różnych dawek BI 655130 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią krostkowicy dłoni i stóp)
Niealkoholowa Stłuszczeniowa Choroba Wątroby:

Dodano:
ALPINE 4 NAFLD(Badanie Aldaferminu (NGM282) u osób z wyrównaną marskością wątroby (ALPINE 4))

Usunięto:
REVERSE(Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kwasu obetycholowego u osób z wyrównaną marskością wątroby z powodu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby)
Otyłość:

Dodano:
N-a-c&Carb(N-acetylo-cysteina i zaburzenie metabolizmu węglowodanów u otyłych kobiet)
TREMNIOS Ob(Wpływ ograniczonego czasowo jedzenia na homeostazę metaboliczną i neuroendokrynną, stany zapalne i stres oksydacyjny w zespole metabolicznym)
OpAneLSG(Znieczulenie opioidowe vs znieczulenie opioidowe do laparoskopowej gastrektomii rękawowej)
Rak nerki:

Dodano:
CheckMate901 RC(Badanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub standardową chemioterapią w porównaniu z samodzielną standardową chemioterapią w leczeniu uczestników z nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym)
LEAP-011 RC(Badanie pierwszego rzutu pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (MK-7902 / E7080) w raku urotelialnym u pacjentów niekwalifikujących się do cisplatyny, u których guzy wyrażają zaprogramowaną śmierć komórek Ligand 1 oraz u uczestników niekwalifikujących się do chemioterapii zawierającej platynę)
IMreal RC(Badanie badające wyniki i bezpieczeństwo stosowania Atezolizumabu w rzeczywistych warunkach u pacjentów leczonych w rutynowej praktyce klinicznej)
FIDES-02(Derazantinib and Atezolizumab in Patients With Urothelial Cancer)
Rak pęcherza moczowego :

Dodano:
CheckMate901 BC(Badanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub standardową chemioterapią w porównaniu z samodzielną standardową chemioterapią w leczeniu uczestników z nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym)
LEAP-011 BC(Badanie pierwszego rzutu pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (MK-7902 / E7080) w raku urotelialnym u pacjentów niekwalifikujących się do cisplatyny, u których guzy wyrażają zaprogramowaną śmierć komórek Ligand 1 oraz u uczestników niekwalifikujących się do chemioterapii zawierającej platynę)
IMreal BC(Badanie badające wyniki i bezpieczeństwo stosowania Atezolizumabu w rzeczywistych warunkach u pacjentów leczonych w rutynowej praktyce klinicznej)
FIDES-02(Derazantinib and Atezolizumab in Patients With Urothelial Cancer)
Rak piersi:

Dodano:
GDC-0077 BC(Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-0077 + Palbociclib + Fulvestrant vs. Placebo + Palbociclib + Fulvestrant u pacjentów z mutantem PIK3CA, dodatnim receptorem hormonalnym, Her2-ujemnym, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi)
IpaAtePac BC(Badanie Ipatasertibu w skojarzeniu z Atezolizumabem i Paklitakselem w leczeniu uczestników z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi)
CAPItello-291(Capivasertib + Fulvestrant vs Placebo + Fulvestrant jako leczenie miejscowo zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi HR + / HER2−)
SERENA-2(Badanie porównawcze AZD9833 w porównaniu do fulwestrantu u kobiet z zaawansowanym ER-dodatnim rakiem piersi HER2-ujemnym)
KEYLYNK-009(Badanie olaparybu plus pembrolizumab kontra chemioterapia plus pembrolizumab po indukcji chemioterapią pierwszego rzutu plus pembrolizumab w potrójnie ujemnym raku piersi (TNBC))
SAR 2 BC(Badanie fazy 2 SAR439859 vs standardowa terapia w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, ER dodatnim raku piersi)
IMpassion132(Badanie skuteczności i bezpieczeństwa Atezolizumab i chemioterapii u pacjentów z nawracającym potrójnie ujemnym rakiem piersi)
MGD013 BC(Badanie MGD013 u pacjentów z nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworami)

Usunięto:
IMpassion031
(Badanie mające na celu zbadanie atezolizumabu i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w leczeniu neoadjuwantowym u uczestników z potrójnie negatywnym rakiem piersi we wczesnym stadium (IMpassion031))
Wady Zastawkowe Serca:

Dodano:
STTAR(Badanie przezcewnikowej naprawy pierścienia zastawki trójdzielnej)

Usunięto:
CARILLON(Badanie CARILLON - ocena Carillon® Mitral Contour System® w leczeniu czynnościowej niedomykalności mitralnej związanej z niewydolnością serca)
ENVISAGE-TAVIValve(Edoxaban Compared to Standard Care After Heart Valve Replacement Using a Catheter in Patients With Atrial Fibrillation)
oksykoPCA(Postoperative Analgesia After Minithoracotomy); PS TAVI (Protamine Sulfate During Transcatheter Aortic Valve Implantation)
Zaburzenia Snu:

Usunięto:
JZP-258hypersomnia
(Wieloośrodkowe badanie skuteczności i bezpieczeństwa leku JZP-258 w leczeniu hipersomnii idiopatycznej (IH).)