4 nowe ankiety ewaluacyjne

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały cztery nowe ankiety ewaluacyjne do badań klinicznych BadXDotyczą one następujących chorób: rak pęcherza moczowego, rak prostatyrak szyjki macicy oraz rak żołądka.

Ankiety zawierają informacje o wszystkich badaniach klinicznych dotyczących tych chorób, prowadzących aktualnie rekrutację na terenie naszego kraju.