Aktualizacja z dnia 31.05.2019 r.

Opis aktualizacji:

Dodano ankietę ewaluacyjną do badań klinicznych dotyczących Atopowego zapalenia skóry.