Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Astma
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na astmę oskrzelową?
Czy w przeszłości przechodził(a) Pani/Pan poważne zaostrzenia astmy oskrzelowej?
Czy mimo stosowania zaleconych przez lekarza leków, ma Pani/Pan problemy z kontrolowaniem objawów astmy?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy choruje Pani/Pan na poważną, przewlekłą chorobę układu oddechowego inną niż astma oskrzelowa?
Czy choruje Pani/Pan na przewlekłą chorobę (inną niż astma oskrzelowa), która wymaga od Pani/Pana doustnego stosowania glikokortykosteroidów?
Czy pali Pani/Pan papierosy?
Proszę podać aktualną masę ciała. [kg]
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy choruje Pani/Pan na ciężkie, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych nosa?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy?
Czy choruje Pani/Pan na inną niż omawiana w ankiecie chorobę mogącą powodować podniesienie poziomu stężenia eozynofilii we krwi?
Czy chorował(a) Pani/Pan na COVID-19?
Czy choruje Pani/Pan na wrodzony lub nabyty niedobór odporności?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy w przeszłości przebył(a) Pani/Pan ciężką reakcję alergiczną lub wstrząs anafilaktyczny?
Czy choruje Pani/Pan na zespół Sjögrena?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmował(a) Pani/Pan glikokortykosteroidy w formie wziewnej lub dożylnej/domięśniowej/podskórnej?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan leki immunosupresyjne lub immunomodulujące?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan leki z grupy Biologicznych Leków Modyfikujących Przebieg Choroby?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?