Badania kliniczne dla każdego

841 aktywnych badań

Warto wziąć udział. Ty decydujesz!
Otwórz ankietę i zacznij odpowiadać na pytania.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do regularnego odwiedzania Przewodnika po Badaniach Klinicznych BadX. Pula badań dostępnych w naszych ankietach ewaluacyjnych jest nieustannie aktualizowana, aby zapewnić ...

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Wszystkie działania na tej stronie możesz zrobić incognito. Nie musisz czekać na zaproszenie lekarza czy szpitala. Zrób to sam - już teraz! Pełna poufność i bezpieczeństwo danych. Żadnych zobowiązań!

841
Liczba badań klinicznych
w naszej bazie

Badanie kliniczne

Co to jest? Po co i dla kogo?

Badanie kliniczne, to badanie, w którym testowane są nowe leki, nowe urządzenia, nowe sposoby leczenia.

Celem badania klinicznego jest potwierdzenie skuteczniejszej, bezpieczniejszej metody leczenia określonej choroby.

Podejmując decyzję o udziale w badaniu klinicznym należy pamiętać, że zastosowana terapia może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi.

W badaniu klinicznym biorą udział tylko chętni uczestnicy - zdrowi i chorzy. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa.

Badanie kliniczne prowadzi się uwzględniając prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w badaniu klinicznym jest:

  • Chęć uczestnictwa
  • Spełnianie określonych warunków włączenia do badania (np. określony wiek, płeć, warunki fizyczne, chorowanie na określoną chorobę)

Przewodnik po badaniach - co to jest?

Przewodnik służy do prezentacji aktualnie prowadzonych badań klinicznych i sprawdzenia czy potencjalny uczestnik kwalifikuje się do poszczególnych badań. Dla poszczególnych chorób prowadzonych jest wiele różnych badań.

Po raz pierwszy w życiu uczestnik może sam zdecydować, i ma pełną kontrolę nad tym, czy chce uczestniczyć w wybranym badaniach klinicznych.

Nie musi czekać na lekarza, nie musi iść do specjalnego ośrodka badawczego. Siedząc w domu przy komputerze uczestnik sam oceni czy ma szansę na uczestnictwo w badaniu klinicznym.

Kwalifikacja zależna jest od odpowiedzi na szereg pytań zawartych ankiecie. Każde pytanie to warunek uczestnictwa w badaniu. Ponieważ warunki często powtarzają się w wielu badaniach, dlatego odpowiadając raz sprawdzamy warunki kwalifikacji dla wielu badań.

Odpowiedź na wszystkie pytania w ankiecie wskaże w których badaniach możemy uczestniczyć, a do których nie kwalifikujemy się.

Spełnienie warunków wyszczególnionych w ankietach przewodnika nie oznacza automatycznego uczestnictwa w badaniu. Przewodnik po badaniach nie jest związany z ośrodkami badawczymi. Finalna decyzja o włączeniu do badania podejmowana jest przez lekarza prowadzącego badanie w czasie spotkania z uczestnikiem.

Jak Korzystać z Przewodnika po badaniach?

Korzystanie z Przewodnika podzielone jest na następujące kroki:

1
Start Przewodnika

Na stronie tytułowej Przewodnika klikamy klawisz „Wybierz chorobę”

2
Wybór choroby

Na ekranie pojawi się lista chorób dla których prowadzone są badania kliniczne. Wybieramy interesującą nas chorobę, klikając w klawisz „START” przy wybranej chorobie

3
Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Na ekranie pojawi się ankieta z pytaniami dotyczącymi badań dla wybranej choroby. Na komputerze lista badań będzie widoczna po prawej stronie, a na komórce u góry ekranu pojawią się kolorowe prostokąty z liczbą badań, których kryteria spełniamy lub nie. Odpowiadamy na kolejne pytania ankiety. Na liście badań prezentowane są paski postępu dla poszczególnych badań. Niebieski oznacza, że są jeszcze pytania do odpowiedzi, zielony oznacza spełnienie wszystkich kryteriów badania, czerwony oznacza odrzucenie, Żółty oznacza niepełne spełnienie warunków badania.

4
Podsumowanie wyników ankiety

Po zakończeniu ankiety możemy przejść do podsumowania naszych odpowiedzi (Klawisz „Podsumowanie”). Na ekranie ukaże się komunikat do ilu badań mamy szansę się zakwalifikować. Poniżej pokaże się lista tych badań.

5
Wybór badań, w których chcemy uczestniczyć

Dla każdego badania możemy określić, czy chcemy w nim uczestniczyć. Domyślnie ustawiono, że chcemy uczestniczyć w każdym. Jednak przy każdym badaniu jest klawisz „Rezygnuję z udziału”. Kliknięcie w ten klawisz powoduje rezygnację z udziału w tym badaniu.

6
Rejestracja danych i zgoda na przetwarzanie danych

Następnie możemy zadecydować o naszej rejestracji, zapisaniu danych i przekazaniu ich do ośrodków realizujących poszczególne badania. Klawisz „Chcę zarejestrować się i zapisać odpowiedzi”. Za ekranie rejestracji wpisujemy nasze kontaktowe i potwierdzamy zgodę na przetwarzanie danych

7
Zakończenie

Po prawidłowej rejestracji ukazuje się ekran potwierdzający Państwa działania i na tym kończy się praca z Przewodnikiem. Następnie, zgodnie z Państwa wskazaniami, znajdziemy ośrodki badawcze, które prowadzą badania, w których chcecie Państwo uczestniczyć. Dane kontaktowe poszczególnych ośrodków prześlemy na Państwa adres e-mail.