Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w SGA M. Wesołowski i s-ka sp.k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

Administratorem Pana danych osobowych jest SGA M. Wesołowski i s-ka sp. k. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lędzian 86, reprezentowana przez Marka Wesołowskiego:

SGA M. Wesołowski i ska sp. k.
ul. Lędzian 86 20-828 Lublin
tel.: 81 534 21 05
e-mail: sga@sga.waw.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla oceny, do których badań klinicznych mógłby się Pan/Pani zakwalifikować i dla wsparcie procesu rekrutacji do badań klinicznych.
 2. Jeśli, nie kwalifikuje się Pan/Pani do żadnego badania klinicznego, Państwa dane będą przechowywanie i użyte dla sprawdzenia czy kwalifikują się Państwo do nowych badań klinicznych, które zostały dodane po czasie, gdy wypełniali Państwo ankietę.
 3. Będzie Pan/Pani każdorazowo informowani o możliwości kwalifikacji do nowego badania klinicznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby oceny kwalifikacji do badań klinicznych, a w przypadku zlecenia przechowywania danych, nie dłużej niż przez okres pięciu lat.
 5. Pana/Pani dane będą przekazywane do firm realizujących poszczególne badania kliniczne wyłącznie po wskazaniu przez Państwa, w którym badaniu chce Pan/Pani uczestniczyć. Przy każdym badaniu klinicznym, do którego się Państwo kwalifikują konieczne będzie wyrażenie chęci uczestnictwa.
 6. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione.
 7. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji prac zleconych w ramach umowy lub zamówienia.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Privacy policy

i wykorzystania plików cookies

Administratorem serwisu BADX.PL jest SGA M. Wesołowski i s-ka sp. k. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lędzian 86, reprezentowana przez Marka Wesołowskiego:

SGA M. Wesołowski i ska sp. k.
ul. Lędzian 86 20-828 Lublin
tel.: 81 534 21 05
e-mail: sga@sga.waw.pl

Jeśli korzystasz z serwisu BADX.PL, akceptujesz zasady polityki prywatności.

 1. Serwis BADX.PL korzysta z następujących plików cookies: - sesyjne – pozwalające na łatwiejsze logowanie i korzystanie z serwisu - csrf – pozwalające na zapobiegnięcie atakom CSRF i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych - komunikatu akceptacji polityki prywatności i wykorzystania plików cookies - google-analytics.com – anonimowe statystyki dla serwisu badx.pl, dzięki którym możemy lepiej poznać Twoje oczekiwania i rozwijać serwis.
 2. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Możesz jednak samodzielnie zarządzać tymi plikami, a nawet całkowicie je zablokować. By to zrobić, wybierz w przeglądarce opcję odrzucenia ciasteczek.
 3. Zbierane dane wykorzystujemy, by zapewnić usługi jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych i do ochrony serwisu BADX.PL i naszych użytkowników.
 4. Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić nasz serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 5. Jeśli polityka prywatności, która obowiązuje w tym serwisie, zmieni się, niezwłocznie uwzględnimy to na tej podstronie.