featured story cover photo

Aktualizacja - grudzień 2020 - styczeń 2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zmianach wprowadzonych w ostatnim czasie w ankietach ewaluacyjnych BadX. Aktualizacja bazy badań klinicznych w naszym przewodniku obejmuje 73 nowe badania kliniczne dodane do 49 ankiet.
Dalsza część aktualizacji zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Astma oskrzelowa:

Dodano:

 • Dupilumab Asthma (Badanie oceniające wpływ Dupilumabu na wydolność wysiłkową u pacjentów z astmą);
 • FRONTIER-3 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku MEDI3506 u dorosłych z niekontrolowaną astmą umiarkowaną do ciężkiej);
 • KALOS (Badanie oceniające PT010 u dorosłych i nastolatków z niedostatecznie kontrolowaną astmą)

Usunięto:

 • AAPABA (Badanie skuteczności leczenia dorosłych pacjentów z astmą i alergiczną asperillozą oskrzelową);
 • LibertyAE (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dupilumabu u dzieci z astmą);
 • RECOGNISE (Charakterystyka pacjentów z ciężką astmą w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej kwalifikujących się do leczenia biologicznego)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • Benralizumab AZS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania benralizumabu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry);
 • MEDI3506 AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI3506 u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry);
 • Nemolizumab AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo nemolizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)

Usunięto:

 • ZESTExt (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ZPL389 z TCS / TCI u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry);
 • UpaAtD (Otwarte badanie przedłużające badanie upadacytynibu u dorosłych uczestników z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry);
 • CrisaboroleAtD (Badanie maści Crisaborole 2%; TCS i TCI u pacjentów w wieku ≥ 2 lata z łagodną do umiarkowanej AD)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • ESCALADE (Połączenie akalabrutinibu z R-CHOP u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B z podtypem innym niż typ komórek B ośrodków rozmnażania (GCB));
 • NHL BTCT4465A (A Phase Ib/II Study Investigating the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of Mosunetuzumab (BTCT4465A) in Combination With CHOP or CHP-Polatuzumab Vedotin in Participants With B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma)

Usunięto:
ALK+RET+ NHL (Badanie „roll-over” alektynibu u pacjentów z nowotworami ALK+ lub RET+, którzy zareagowali na leczenie);

 • MT-3724NHL001 (Bezpieczeństwo, farmakodynamika i skuteczność leku MT-3724 w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym (DLBCL));
 • CITADEL-203 (Otwarte badanie leku INCB050465 w nawracającym lub opornym na leczenie chłoniaku grudkowym);
 • CITADEL-205 (Badanie leku INCB050465 w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza (MCL), wcześniej leczonym inhibitorem BTK lub bez niego)
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • Gantenerumab AD (Badanie oceniające efekty farmakodynamiczne (PD) podawania Gantenerumabu raz w tygodniu u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera (AD))

Usunięto:

 • GAIN (GAIN Trial: Badanie fazy 2/3 COR388 u pacjentów z chorobą Alzheimera);
 • GantenerAD (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności gantenerumabu u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera (AD));
 • SemAlz (Badanie semorinemabu u pacjentów z umiarkowaną chorobą Alzheimera)
  Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Usunięto:

 • CARMEN CD 307 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa SHP647 jako leczenia podtrzymującego u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna);
 • HarbOR (Sześciotygodniowe badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji V565 w chorobie Crohna (HarbOR));
 • M15-991 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniejsze leczenie biologiczne nie powiodło się);
 • RisanCD (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna);
 • RisanM15/16 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z chorobą Crohna, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w badaniu M16-006 lub M15-991 lub ukończyli badanie M15-989);
 • TRIDENT (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności JNJ-64304500 u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • GOLDILOX (Skuteczność i bezpieczeństwo leku MEDI6570 u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie)

Usunięto:

 • ONSIDE TEST (Przyłóżkowe testy genetyczne lub farmakodynamiczne w celu zapobiegania martwicy mięśni spowodowanej wykonaniem przezskórnych procedur wieńcowych);
 • POLBOS LM (Badanie optymalnej strategii przezskórnej interwencji wieńcowej ze zwężeniem rozwidlenia lewej tętnicy wieńcowej)
  ******Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • FlexPark (Próba terapii skojarzonej z elastyczną dawką u dorosłych z chorobą Parkinsona i fluktuacjami motorycznymi)

Usunięto:

 • ParkCyber (Skuteczność i toksyczność radiochirurgii CyberKnife w przypadku choroby Parkinsona)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • ThumbOsteo (Trapezektomia a wymiana stawu nadgarstkowo-śródręcznego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej podstawy kciuka);
 • Persona TKA (Persona MC Retained PCL vs. Persona MC Sacrificed PCL vs. NexGen PS); AnkleCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów stawu skokowego);
 • JTA-KOA2 (Badanie III fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności pojedynczego podania dostawowego JTA-004 w objawowej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego);
 • HipCingal (Badanie Cingal® w celu złagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego);
 • ShoulderCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów barku);
 • RATKA (Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze wspomaganiem robotycznym vs. konwencjonalna)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • PolReD Diabetes (Polski Rejestr Cukrzycy); BESD Diabetes (Białostockie Studium Ćwiczeń na Cukrzycę);
 • ONWARDS 1 (Badanie porównujące dwa rodzaje insuliny, nową insulinę, insulinę Icodec i dostępną insulinę, insulinę Glargine, u osób z cukrzycą typu 2, które wcześniej nie stosowały insuliny)
  Czerniak:

***Usunięto:
****MK-3475-716 (Bezpieczeństwo i skuteczność pembrolizumabu w porównaniu z placebo w resekcyjnym czerniaku stopnia II wysokiego ryzyka)
Dystrofia mięśniowa:

Usunięto:

 • AtalurenDystrofia (Długoterminowe wyniki stosowania leku Ataluren u chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a)
  Endometrioza:

Dodano:

 • SCHUMANN (Badanie w celu zebrania informacji jak dobrze trzy różne dawki leku BAY1817080, podawane dwa razy dziennie przez 12 tygodni, działają w porównaniu z nieaktywną pigułką (placebo) i Elagolixem u kobiet cierpiących na ból związany z endometriozą)
  Grypa:

Dodano:

 • InfQIVc (Badanie skuteczności QIVc u dzieci)

Usunięto:

 • InfPimo (Badania mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pimodivir w połączeniu ze standardowym leczeniem u młodzieży, dorosłych, i starszych hospitalizowanych z infekcją grypową);
 • InfPimoR (Badania mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pimodivir w połączeniu ze standardowym leczeniem u młodzieży, dorosłych, i starszych hospitalizowanych z infekcją grypową u których istnieje ryzyko wystąpienia powikłań)
  Guzy mózgu:

Dodano:

 • dinutuximab (Porejestracyjne badanie bezpieczeństwa dinutuximab beta pacjentów pacjentów z nerwiakiem zarodkowym)
  Hemofilia:

Usunięto:

 • Jivi HemoA (Badanie, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności działania szczepionki Jivi u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A (Post-marketing Investigation))
  HIV/AIDS:

Dodano:

 • DrugResHIV (Model oporności na leki HIV w wyniku migracji w Polsce)
  Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Dodano:

 • Obinutuzumab KZNpMN (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu u uczestników z pierwotną nefropatią błoniastą)

Usunięto:

 • DUPLEX FSGS (Badanie Sparsentanu u pacjentów z pierwotnym ogniskowym segmentowym stwardnieniem kłębuszków nerkowych)
  Łuszczyca:

Dodano:

 • GLPG3667 Pso (Badanie oceniające skutki GLPG3667 podawanego doustnie przez 4 tygodnie u dorosłych z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą);
 • EDP1815 Pso (Badanie fazy 2 oceniające wpływ EDP1815 w leczeniu łagodnej i umiarkowanej łuszczycy plackowatej);
 • VESPUCCI (Badanie z podwójnie ślepą próbą w celu porównania skuteczności, bezpieczeństwa i immunogenności proponowanego biopodobnego ustekinumabu FYB202 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu);
 • CF101 Pso (Terapia CF101 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)

Usunięto:

 • AVT02 Pso (Farmakokinetyka, skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność AVT02 u osób z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą łuszczycą plackowatą)
  Małopłytkowość:

Usunięto:

 • MARINA LP (Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność KZR-616 u pacjentów z AIHA i ITP)
  Marskość wątroby:

Usunięto:

 • CopLiver (Poziom surowicy kopeptyny u biorców przeszczepu wątroby)
  Mukowiscydoza:

Dodano:

 • ABBV-3067 CF (Badanie fazy 2 ABBV-3067 pojedynczo i w połączeniu z ABBV-2222)
  Nadciśnienie płucne:

Dodano:

 • ATMOS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz skuteczność wdychanego BAY1237592 u pacjentów z nadciśnieniem płucnym)
  Niedokrwistość hemolityczna:

Usunięto:

 • MARINA (Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność KZR-616 u pacjentów z AIHA i ITP)
  Niewydolność serca:

Usunięto:

 • AMULET (Nowy model leczenia niewydolności serca)
  Osteoporoza:

Dodano:

 • SB16 Osteoporosis (Badanie porównujące SB16 (proponowany Denosumab Biopodobny) z Prolia® u kobiet po menopauzie z osteoporozą)

*Usunięto:
ATOM
(Bezpieczeństwo i skuteczność abaloparatydu-SC u mężczyzn z osteoporozą)
Ostra białaczka szpikowa:

Dodano:

 • PEVENAZA (Potrójne połączenie Pevonedistat i wenetoklaksu z azacytydyną u dorosłych z ostrą białaczką szpikową niekwalifikujących się do intensywnego leczenia);
 • ZN-d5 AML (Faza 1 w badaniu ZN-d5 jako pojedyncza substancja)

Usunięto:

 • BRIGHT AML1019 (Badanie oceniające intensywną chemioterapię z lub bez Glasdegib lub azacytydyny z lub bez Glasdegib u pacjentów z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową)
  Otyłość:

Dodano:

 • Digital Obesity (Cyfrowa interwencja oparta na teorii w celu promowania utraty wagi i jej utrzymania)
  Padaczka (epilepsja):

Usunięto:

 • PGTC (Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej cenobamate w pierwotnie uogólnionych napadach padaczkowych toniczno-klonicznych
  Pokrzywka:

Dodano:

 • ARROYO (Badanie mające na celu zbadanie zastosowania benralizumabu u pacjentów z przewlekłą spontaniczną pokrzywką o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • Ligelizumab CSU (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu w leczeniu CSU u młodzieży i dorosłych z niewystarczającą kontrolą H1-blokerów)
  Porfirie:

***Usunięto:
****Explore AHP (Badanie przebiegu ostrej porfirii wątrobowej)
Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • AZD5718 PChN (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność AZD5718 u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z białkomoczem)
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • PIFOTAL (Optymalizacja terapii podtrzymującej u chorych na POChP);
 • FRONTIER-4 (Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II w celu oceny MEDI3506 u uczestników z POChP i przewlekłym zapaleniem oskrzeli)
  Rak dróg żółciowych:

Dodano:

 • Atezo BTC (Badanie atezolizumabu z lub bez bewacyzumabu w skojarzeniu z cisplatyną plus gemcytabiną, u pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych)

Usunięto:

 • EOVEN CCA (Wczesne odżywianie doustne a dojelitowe po Pancreatoduodenectomy)
  Rak endometrium:

Dodano:

 • RUBY (Badanie oceniające Dostarlimab Plus karboplatyna-paklitaksel w porównaniu z placebo i karboplatyną-paklitakselem u uczestniczek z nawracającym lub pierwotnym zaawansowanym rakiem endometrium)
  Rak jajnika:

Dodano:

 • DUETTE (Badanie oceniające skuteczność i tolerancję drugiego leczenia podtrzymującego u uczestniczek z rakiem jajnika, które wcześniej otrzymywały leczenie inhibitorem polimerazy (PARPi));
 • OVAL (Badanie VB-111 z paklitakselem w porównaniu z paklitakselem w leczeniu nawracającego raka jajnika opornego na platynę);
 • SORAYA (Badanie Mirvetuximab Soravtansine w opornych na platynę, zaawansowanych rakach nabłonkowych jajników o wysokim stopniu zaawansowania, z wysoką ekspresją alfa receptorów kwasu foliowego)

Usunięto:

 • ARIEL4 (ARIEL4: Badanie Rucaparybu w porównaniu z chemioterapią pacjentów z mutacją BRCA z rakiem jajnika, jajowodów lub pierwotnym rakiem otrzewnej);
 • ATHENA (Badanie u pacjentów z rakiem jajnika oceniające rucaparyb i niwolumab jako leczenie podtrzymujące po odpowiedzi na pierwszą chemioterapię opartą na platynie)
  Rak jelita grubego:

Dodano:

 • GDC-6036 CRC (Badanie oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę i aktywność GDC-6036 u uczestników z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C)

Usunięto:

 • PICCOLINO (Udział w konkurencyjnych strategiach badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego - randomizowane badanie usług zdrowotnych w ramach krajowego programu badań przesiewowych w Polsce)
  Rak nerki:

Dodano:

 • ALKS 4230 RC (Badanie wpływu ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)

Usunięto:

 • Nivo+Ipil RC (Badanie immunoterapii przy pomocy niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu do samego niwolumabu u uczestników z zaawansowanym rakiem nerki);
 • POD1UM-203 RC (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi)
  Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • IMvigor011 (Badanie atezolizumabu w porównaniu z placebo jako terapia uzupełniająca u pacjentów z rakiem pęcherza o wysokim stopniu ryzyka, u których stwierdzono ctDNA po cystektomii);
 • MK-3475-992 (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z chemioradioterapią (CRT) w porównaniu z samą CRT w inwazyjnym raku pęcherza moczowego (MIBC));
 • DPT02 UroC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2);
 • MK-7902/E7080 (Badanie pierwszego rzutu pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (MK-7902/E7080) u pacjentów z rakiem urotelialnym niekwalifikujących się do cisplatyny);
 • Erdafitinib UroC (Badanie erdafitinibu u uczestników z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym);
 • FIGHT-205 (Pemigatynib i pembrolizumab w porównaniu z pemigatynibem w połączeniu ze standardem leczenia raka urotelialnego)

Usunięto:

 • CheckMate901 BC (Badanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub standardową chemioterapią w porównaniu z samodzielną standardową chemioterapią w leczeniu uczestników z nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym);
 • MCM5 (Ekspresja białka MCM5 w moczu u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego);
 • MCM5 (B) (Ekspresja białka MCM5 w moczu u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego);
 • POD1UM-203 UC (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi (POD1UM-203));
 • POTOMAC (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Durvalumab Plus BCG w porównaniu ze standardową terapią BCG w niemięśniowym inwazyjnym raku pęcherza moczowego)
  Rak piersi:

Dodano:

 • DESTINY-Breast05 (Badanie dotyczące trastuzumabu deruxtecanu (T-DXd) w porównaniu z trastuzumabem emtanzyną (T-DM1) u uczestniczekz HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadjuwantowym);
 • DB-06 (Badanie nad trastuzumabem deruxtecanem (T-DXd) w porównaniu z chemioterapią z wyboru lekarza u pacjentów z hormonozależnym rakiem piersi z przerzutami, o niskim poziomie HER2);
 • MGC018 BC (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych); Follow-up BC (Kontrola u pacjentek z wczesnym i miejscowo zaawansowanym rakiem piersi)

Usunięto:

 • IPATunity130 (Badanie Ipatasertibu w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu uczestników z PIK3CA / AKT1 / PTEN-zmienionym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, potrójnie ujemnym rakiem piersi lub Hormone Receptor-Positive, HER2-ujemny rakiem piersi);
 • Olaparib BC (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności środków ukierunkowanych na naprawę uszkodzeń DNA i Olaparibu w porównaniu z monoterapią Olaparibem);
 • Veneto BC (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wenetoklaksu w skojarzeniu z trastuzumabem emtanzyną u pacjentów z wcześniej leczonym, HER2-dodatnim, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutującym rakiem piersi)
  Rak płuc:

Dodano:

 • DostarPembro (Porównanie skuteczności chemioterapii Dostarlimabu (z chemioterapią) i Pembrolizumabu (z chemioterapią) u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
 • Durwa NSCLC (Badanie neoadiuwantowego/adiuwantowego durwalumabu w leczeniu pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca);
 • Relatlimab IV NSCLC (Badanie relatlimab Plus niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią vs. niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z IV stadium choroby lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
 • MERMAID-2 (Badanie III fazy mające na celu określenie skuteczności durwalumabu w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) w stadium II-III po leczeniu z zamiarem wyleczenia);
 • MGC018 NSCLC (MGC018 Z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
  Rak przełyku:

Dodano:

 • KUNLUN (Badanie durvalumabu w porównaniu z placebo w połączeniu z chemioradioterapią u pacjenta z rakiem płaskonabłonkowym przełyku)
  Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • HPV-RICCO (Poziom HPV w surowicy i PET CT FDG u pacjentów z rakiem szyjki macicy leczonych radykalną radiochemioterapią)
  Rak trzustki:

Usunięto:

 • EOVEN PC (Wczesne odżywianie doustne a dojelitowe po pankreatoduodenektomii (Operacja wycięcia głowy trzustki z dwunastnicą))
  Rak żołądka:

Dodano:

 • CHIMERA (Profilaktyczna przedoperacyjna hipertermiczna chemioterapia dootrzewnowa w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnej);
 • MAHOGANY (Połączenie margetuksymabu, INCMGA00012, MGD013 i chemioterapii w raku żołądka HER2 + / GEJ);
 • MATTERHORN (Ocena durwalumabu i chemioterapii FLOT w resekcyjnym raku połączenia żołądkowo-przełykowego)

Usunięto:

 • CMT-GEJ (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej w leczeniu gruczolakoraka połączenia przełykowo-żołądkowego)
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Dodano:

 • LY3462817 RZS (Badanie LY3462817 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)

Usunięto:

 • RA-BRIDGE (Badanie baricytynibu (LY3009104) u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
  Schizofrenia:

Usunięto:
ADVANCE-2 (Skuteczność i bezpieczeństwo pimawanseryny jako leczenia wspomagającego negatywnych objawów schizofrenii)
Stwardnienie rozsiane:

Dodano:

 • NABIXI SM (Bezpieczeństwo i skuteczność Nabiximols w postaci aerozolu do śluzówki jamy ustnej jako terapii uzupełniającej, u uczestników ze spastycznością spowodowaną stwardnieniem rozsianym);
 • GEMINI 1 (Badanie dotyczące nawracających postaci stwardnienia rozsianego (RMS) i inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168);
 • PERSEUS (Badanie wpływu inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168 na pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS));
 • HERCULES (Nienawracające wtórne postępujące stwardnienie rozsiane (NRSPMS) Badanie inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168)

Usunięto:

 • ESTEEM (Badanie obserwacyjne fumaranu dimetylu (DMF))
  Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:

 • Belantamab MM (Badanie pojedynczego środka mafodotyny Belantamab w porównaniu z pomalidomidem i niskodawkowym deksametazonem (Pom/Dex) u uczestników z nawrotowym / opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM));
 • Talquetamab MM (Badanie talquetamabu u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)

Usunięto:

 • LocoMMotion (Badanie rzeczywistych aktualnych standardów opieki nad pacjentami z nawrotem i / lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali co najmniej 3 wcześniejsze linie leczenia, w tym inhibitor proteasomu (PI), lek immunomodulujący (IMID) i Cluster of Differentiation 38 (CD38) Monoclonal Antibody (LocoMMotion))
  Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • MISSION (Badanie KZR-616 u pacjentów ze SLE z i bez toczniowego zapalenia nerek)

Usunięto:

 • BI 655064 SLE 2 (Eksploracyjna próba leczenia lekiem BI 655064 u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek)