featured story cover photo

Aktualizacja - kwiecień - maj 2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zmianach, jakie wprowadziliśmy w ankietach ewaluacyjnych w naszym Przewodniku na przestrzeni kwietnia i maja br.
Nowa aktualizacja bazy badań klinicznych obejmuje 55 ankiet i dodaje do nich 108 nowych badań.

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*).

Lista wprowadzonych zmian jest następująca:

Akromegalia:

Usunięto:

 • IONIS GHR-LRx(Acro2) (Badanie kontynuujące podawanie leku IONIS-GHR-LRx uczestnikom z akromegalią, leczonych długodziałającymi ligandami receptora somatostatyny)
  Astma oskrzelowa:

Dodano:

 • CSJ117 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa CSJ117 u pacjentów z ciężką niekontrolowaną astmą);
 • KALOS (Badanie oceniające PT010 u dorosłych i nastolatków z niedostatecznie kontrolowaną astmą);
 • TEV-48574 (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy TEV-48574 jest skuteczny w łagodzeniu astmy)

Usunięto:

 • MAPIT (Badanie skuteczności tabletki House Dust Mite SLIT w immunoterapii dziecięcej astmy);
 • MTPS9579A Asth (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę MTPS9579A u pacjentów z astmą wymagających kortykosteroidów wziewnych i drugiego leku służącego do kontroli objawów)
  Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:

 • GENESIS (Badanie Bermekimabu (JNJ-77474462) w leczeniu uczestników z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry);
 • EMPORIA (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę maści PF-07038124 u uczestników z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą plackowatą);
 • Liberty-AD-HAFT (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • PRISM PN (Badanie dla osób cierpiących na świerzbiączkę guzkowatą);
 • Dupil-Ped AD (Badanie dla dzieci od 6 miesiąca życia, cierpiących na atopowe zapalenie skóry);
 • GALDERMA (Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);
 • DERMIRA (Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Librekizumabu (lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)

Usunięto:

 • Ab/Dup AtD (Badanie porównujące abrocytynib z dupilumabem u dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry w podstawowej terapii miejscowej);
 • ADvocate1 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa lebrikizumabu (LY3650150) w umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniu skóry);
 • LY3454738 AtD (Badanie LY3454738 u zdrowych uczestników i uczestników z atopowym zapaleniem skóry);
 • Liberty AD (Bezpieczeństwo, farmakokinetyka i skuteczność dupilumabu u pacjentów w wieku od ≥6 miesięcy do <6 lat z atopowym zapaleniem skóry od umiarkowanego do ciężkiego (Liberty AD PRESCHOOL));
 • ATx201 (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności miejscowego maści ATx201 u młodzieży i dorosłych z łagodną do umiarkowanej AD)
  Chłoniaki:

Dodano:

 • Mosenutuzumab FL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem u pacjentów z chłoniakiem grudkowym po co najmniej jednej linii leczenia systemowego);
 • frontMIND (Tafasitamab + lenalidomid + R-CHOP w porównaniu z R-CHOP u nowo zdiagnozowanych pacjentów z DLBCL średniego i wysokiego ryzyka)

Usunięto:

 • ADCT-301 HL (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Camidanlumab Tesirine (ADCT-301) u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem Hodgkina);
 • POLARIX (Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo polatuzumabu wedotyny z rytuksymabem cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (R-CHP) w porównaniu z rytuksymabem cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (R-CHOP) u uczestników z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL))
  Choroba Alzheimera:

Dodano:

 • rTMS tDCS AD (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) w połączeniu z przezczaszkową stymulacją prądem stałym (tDCS) w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera);
 • INVOKE-2 (Badanie fazy 2 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa AL002 u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera)
  Choroba Fabry'ego:

Dodano:

 • Replegal Fabry (Badanie Replagal u wcześniej nieleczonych dorosłych z chorobą Fabry'ego)
  Choroba niedokrwienna serca:

Dodano:

 • iSIL-FFR (Ocena dokładności diagnostycznej, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej nieinwazyjnej metody iSIL-FFR (in SILico FFR) do pomiaru frakcyjnej rezerwy przepływu w diagnostyce przewlekłych zespołów wieńcowych w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi);
 • MESDO PD (Badanie kliniczne mesdopetamu u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły dyskinezy wywołane lewodopą)

Usunięto:

 • CardioCell (Sercowo-naczyniowy projekt kliniczny oceniający zdolność regeneracyjną CardioCell u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego (AMI));
 • CIHF (Randomizowane badanie kliniczne w celu oceny zdolności regeneracyjnej CardioCell u pacjentów z przewlekłą niedokrwienną niewydolnością serca (CIHF))
  Choroba Parkinsona:

Dodano:

 • PADOVA (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dożylnego podawania prasinezumabu u uczestników z wczesną chorobą Parkinsona);
 • TEMPO-1 (Badanie z ustaloną dawką we wczesnej chorobie Parkinsona)
  Choroba Wilsona:

Usunięto:

 • ALXN1840 Wilson (Stężenie miedzi i zmiany histopatologiczne w biopsji wątroby u uczestników z chorobą Wilsona leczonych ALXN1840)
  Choroba Huntingtona:

Dodano:

 • PROOF-HD (Pridopidyna i jej wpływa na funkcjonowanie w chorobie Huntingtona);
 • RG6042 Long HD (Otwarte badanie przedłużające w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji RO7234292 (RG6042) u pacjentów z chorobą Huntingtona, którzy uczestniczyli we wcześniejszych badaniach sponsorowanych przez firmy Roche i Genentech);
 • RG6042 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu RO7234292 (RG6042) podawanego dooponowo u pacjentów z jawną chorobą Huntingtona)

Usunięto:

 • PRECISION-HD1 (Bezpieczeństwo i tolerancja leku WVE-120101 u pacjentów z chorobą Huntingtona.);
 • PRECISION-HD2 (Bezpieczeństwo i tolerancja leku WVE-120102 u pacjentów z chorobą Huntingtona)
  Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:

 • Hyruan ONE (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności Hyruan ONE w porównaniu z lekiem porównawczym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w Europie);
 • BESPOKE (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa MEDI7352 u pacjentów z bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego)
  Cukrzyca:

Dodano:

 • ONWARDS 5 (Badanie porównujące nową tygodniową insulinę, insulinę Icodec używaną z aplikacją DoseGuide oraz codzienne insuliny u osób z cukrzycą typu 2, które wcześniej nie stosowały insuliny);
 • ONWARDS 2 (Badanie badawcze porównujące dwa rodzaje insuliny, nową tygodniową insulinę, insulinę Icodec i dostępną dzienną insulinę, Insulin degludec, u osób z cukrzycą typu 2, które stosują codziennie insulinę);
 • MEDI7352 D (Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI7352 u pacjentów z bolesną neuropatią cukrzycową)

Usunięto:

 • BIIB074 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa BIIB074 u uczestników z neuropatią drobnych włókien (SFN));
 • GPPAD-POInT (Globalna platforma cukrzycy autoimmunologicznej - pierwsze badanie doustnej insuliny);
 • Obes/T2 (Poszukiwanie spersonalizowanego żywienia w profilaktyce otyłości / cukrzycy typu 2);
 • PF-06882961 Db (16-tygodniowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo PF-06882961 u osób dorosłych z cukrzycą typu 2)
  Czerniak:

Dodano:

 • Nivo Mel (Schemat stosowania i bezpieczeństwo / skuteczność niwolumabu w rutynowej praktyce onkologicznej);
 • BMS-986205 Mel (Badawcze badanie immunoterapeutyczne BMS-986205 podawanego w skojarzeniu z niwolumabem i w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w nowotworach zaawansowanych lub rozsianych);
 • PIVOT-12 (Badawcze badanie immunoterapeutyczne BMS-986205 podawanego w skojarzeniu z niwolumabem i w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w nowotworach zaawansowanych lub rozsianych)

Usunięto:

 • BMS-986205 MEL (Badanie immunoterapii BMS-986205 w skojarzeniu z niwolumabem oraz w skojarzeniu zarówno z niwolumabem, jak i ipilimumabem w nowotworach zaawansowanych lub rozprzestrzenionych);
 • MASTERKEY-115 (Talimogen Laherparepvec z pembrolizumabem w czerniaku po progresji wcześniejszej terapii opartej na anty-PD-1)
  Depresja:

Dodano:

 • PRO-DEMET (Wpływ suplementacji probiotykami na objawy depresyjne, stan zapalny i stres oksydacyjny oraz mikrobiotę kałową u pacjentów z depresją w zależności od współwystępowania zespołu metabolicznego)

Usunięto:

 • RECONNECT (Wortioksetyna u pacjentów z depresją współistniejącą z zaburzeniami lękowymi)
  Endometrioza:

Usunięto:

 • HyperClot (Hiperstymulacja jajników i właściwości skrzepu fibrynowego.);
 • QLARITY (Stosowanie chinagolidowego pierścienia dopochwowego w celu zmniejszenia zmian u kobiet z endometriozą / adenomiozą)
  Hemofilia:

Dodano:

 • Marzeptacog Alfa (Badanie czynnika krzepnięcia VIIa Marzeptacog Alfa (aktywowany) u osób z hemofilią A lub B)
  Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Dodano:

 • M-PLACE (Próba oceny bezpieczeństwa i skuteczności MOR202 w nefropatii błoniastej z przeciwciałami anty-PLA2R + (aMN));
 • PODO (Badanie oceniające PF-06730512 u dorosłych z ogniskowym segmentowym stwardnieniem kłębuszków nerkowych (FSGS))
  Łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów:

Dodano:

 • ABP 654 Pso (Badanie w celu zbadania ABP 654 w leczeniu uczestników z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą);
 • Risankizumab Pso (Badanie podskórnego wstrzyknięcia ryzankizumabu u dzieci i młodzieży z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą w celu oceny zmian w objawach choroby);
 • BMS-986165 Adol Pso (Badanie oceniające poziom skuteczność i bezpieczeństwo BMS-986165 u nastolatków z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
 • EMPORIA Pso (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę maści PF-07038124 u uczestników z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą plackowatą);
 • BI 655130 Pso (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy BI 655130 (spesolimab) zapobiega zaostrzeniom u pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową)

Usunięto:

 • BE OPTIMAL (Badanie mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa bimekizumabu w leczeniu pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (BE OPTIMAL))
  Małopłytkowość:

Dodano:

 • LUNA3 (Badanie oceniające rilzabrutinib u dorosłych i młodzieży z trwałą lub przewlekłą małopłytkowością immunologiczną (ITP));
 • COMMUTE-a (Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, farmakokinetykę i farmakodynamikę krovalimabu u dorosłych i młodzieży z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym (aHUS))
  Marskość wątroby:

Dodano:

 • COBALT (Badanie IV fazy dotyczące kwasu obetycholowego oceniające wyniki kliniczne u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych);
 • NAVIGATE NASH (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo belapektyny w zapobieganiu żylakom przełyku w marskości wątroby NASH)

Usunięto:

 • AprocHep (Wpływ zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę aprokitentanu)
  Migotanie przedsionków:

Dodano:

 • CATALYST (Amplatzer Amulet LAAO vs. NOAC)
  Migrena:

Dodano:

 • Atogepant 2-4 (Atogepant w profilaktyce migreny u uczestników, którzy nie przeszli wcześniejszych doustnych zabiegów profilaktycznych.);
 • Fremanezumab CM (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy fremanezumab jest skuteczny w zapobieganiu przewlekłej migrenie u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat)
  Zespół mielodysplastyczny:

Dodano:

 • CLARA (Napromienianie całego ciała i kladrybina przed allogenicznym przeszczepem komórek krwiotwórczych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ostrą białaczką szpikową) i zespołami mielodysplastycznymi);
 • AZD4573 MDS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową AZD4573 w nawracających / opornych na leczenie nowotworach hematologicznych)
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby:

Dodano:

 • Semaglutyd NASH (Badanie naukowe dotyczące tego, czy Semaglutyd działa u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NASH));
 • NAVIGATE NAFLD (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo belapektyny w zapobieganiu żylakom przełyku w marskości wątroby typu NASH)
  Niepłodność:

Usunięto:

 • Hiperstymulacja (B) (Wpływ hiperstymulacji jajników na krzepnięcie i fibrynolizę u kobiet ze zdiagnozowaną niepłodnością);
 • Veritocele (B) (Rola mikrochirurgii w chirurgicznym leczeniu żylaków powrózka nasiennego)
  Niewydolność serca:

Dodano:

 • REALIZE-K (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo SZC w leczeniu wysokiego poziomu potasu u pacjentów z objawową HFrEF otrzymujących spironolakton);
 • STEP-HFpEF HF (Badanie mające na celu zbadanie wpływu semaglutydu na codzienne funkcjonowanie osób z niewydolnością serca i otyłością)

Usunięto:

 • ADHF (Badanie oceniające leczenie pacjentów z ostrą niewyrównaną niewydolnością serca (ADHF) za pomocą zautomatyzowanego systemu zarządzania płynami);
 • AVANTI (Próba badania BAY1753011 u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (AVANTI));
 • CIHF-HF (Randomizowane badanie kliniczne w celu oceny zdolności regeneracyjnej CardioCell u pacjentów z przewlekłą niedokrwienną niewydolnością serca (CIHF));
 • DELIVER (Ocena dapagliflozyny w celu poprawy życia pacjentów z zachowaną niewydolnością serca z frakcją wyrzutową);
 • LCZ696 (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę LCZ696, a następnie 52-tygodniowe badanie LCZ696 w porównaniu z enalaprylem u pacjentów z niewydolnością serca);
 • REDUCELAPHF II (REDUCE LAP-HF TRIAL II)
  Otyłość:

Dodano:

 • STEP-HFpEF (Badanie mające na celu zbadanie, jak dobrze semaglutide działa u osób z niewydolnością serca i otyłością (STEP-HFpEF));
 • BI 456906 Ob (Badanie mające na celu sprawdzenie, czy różne dawki BI 456906 pomagają osobom z nadwagą lub otyłością schudnąć)

Usunięto:

 • ProjectPCOS (Lactobacillus Rhamnosus u kobiet z zespołem policystycznych jajników);
 • NutriOB/T2 (Poszukiwanie spersonalizowanego żywienia w profilaktyce otyłości / cukrzycy typu 2)
  Padaczka (epilepsja):

Dodano:

 • JNJ-40411813 Epi (Badanie mające na celu zbadanie JNJ-40411813 w połączeniu z lewetyracetamem w padaczce)
  Pierwotne włóknienie szpiku:

Dodano:

 • LIMBER-313 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa paraclisibu i ruksolitynibu u uczestników z mielofibrozą);
 • LIMBER-304 (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa paraclisibu i ruksolitynibu u uczestników z mielofibrozą, którzy mają suboptymalną odpowiedź na ruksolitynib);
 • INDEPENDENCE (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Luspaterceptu (ACE-536) w porównaniu z placebo u pacjentów ze zwłóknieniem szpiku związanym z nowotworami mieloproliferacyjnymi leczonych jednocześnie inhibitorem JAK2 i wymagających transfuzji czerwonych krwinek);
 • KRT-232 PMF (Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 1b / 2 dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności KRT-232 w połączeniu z ruksolitynibem u pacjentów z pierwotnym zwłóknieniem szpiku (PMF) z suboptymalną odpowiedzią na ruksolitynib)
  Pokrzywka:

Dodano:

 • CT-P39-Xolair (Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa CT-P39 i Xolair zatwierdzonego przez UE u pacjentów z przewlekłą pokrzywką samoistną (omalizumab))

Usunięto:

 • Ligelizumab CSU (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu w leczeniu CSU u młodzieży i dorosłych z niewystarczającą kontrolą H1-blokerów);
 • LOU064 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dawkowania leku LOU064 (remibrutinib) u pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną niedostatecznie kontrolowaną przez leki przeciwhistaminowe.);
 • LOU064 LT (Otwarte, wieloośrodkowe, rozszerzone badanie w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji leku
 • LOU064 (remibrutinib) u pacjentów z przewlekłą pokrzywką);
 • UrtCSU (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu w leczeniu CSU u młodzieży i dorosłych niedostatecznie kontrolowanych za pomocą leków antyhistaminowych (anty-H1))
  Przewlekła choroba nerek:

Dodano:

 • REMODEL (Badanie naukowe mające na celu ocenę działania Semaglutydu w nerkach w porównaniu z placebo, u osób z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek)
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:

 • Ensifent POChP (Badanie kliniczne III fazy mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności ensifentryny u pacjentów z POChP);
 • Captain (Wpływ atorwastatyny na redukcję zaostrzeń POChP)
  Rak endometrium:

Dodano:

 • GEN1046 EC (Badanie bezpieczeństwa GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi)

***Usunięto:
****ENGOT-en9 (Pembrolizumab (MK-3475) Plus Lenwatynib (E7080 / MK-7902) kontra chemioterapia raka endometrium (ENGOT-en9 / MK-7902-001))
Rak jajnika:

Dodano:

 • MONO-OLA1 (D9319C00001- 1L OC Mono Global RCT);
 • DPT02 OC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2);
 • PETRA OC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi)

***Usunięto:
****DUETTE (Badanie oceniające skuteczność i tolerancję drugiego leczenia podtrzymującego u uczestniczek z rakiem jajnika, które wcześniej otrzymywały leczenie inhibitorem polimerazy (PARPi));

 • OReO (Badanie mające na celu sprawdzenie leczenia podtrzymującego olaparybem u pacjentów z nabłonkowym rakiem jajnika)
  Rak jelita grubego:

Dodano:

 • TRIDENT-1 (Badanie repotrektynibu (TPX-0005) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z mutacjami ALK, ROS1 lub NTRK1-3);
 • PRESERVE1 (Trilaciclib, inhibitor CDK 4/6, u pacjentów otrzymujących FOLFOXIRI / bewacyzumab z powodu raka jelita grubego z przerzutami)

***Usunięto:
****DREAM (MRI z dyfuzją dla przerzutów do wątroby);

 • GusFAP (Badanie guselkumabu u uczestników z rodzinną polipowatością gruczolakowatą);
 • OPEPRC (Ochrona narządów u pacjentów w podeszłym wieku z rakiem odbytnicy)
  Rak nerki:

Dodano:

 • RENAVIV (Badanie pazopanibu z abeksynostatem lub bez abeksynostatu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym);
 • CheckMate-67T (Badanie niwolumabu podskórnego w porównaniu z niwolumabem dożylnym u uczestników z wcześniej leczonym rakiem jasnokomórkowym nerek (zaawansowanym miejscowo lub przerzutowym));
 • KEYNOTE-B61 (Pembrolizumab Plus Lenwatynib w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego / przerzutowego raka nerki innego niż rak jasnokomórkowy)

***Usunięto:
****COSMIC-313 (Badanie kabozantynibu w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerki);

 • MARIO-275 (RC) (Badanie oceniające skuteczność / bezpieczeństwo IPI-549 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym)Rak pęcherza moczowego:

Dodano:

 • GEN1046 URO (Badanie bezpieczeństwa GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi)

***Usunięto:
****MARIO-275 (Badanie oceniające skuteczność / bezpieczeństwo IPI-549 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym)Rak piersi:

Dodano:

 • AMEERA-5 (Amcenestrant (SAR439859) Plus Palbociclib jako terapia pierwszego rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi ER (+) HER2 (-));
 • Astefania (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo adiuwantowego atezolizumabu lub placebo i trastuzumabu emtanzyny u uczestniczek z HER2-dodatnim rakiem piersi z wysokim ryzykiem nawrotu po leczeniu przedoperacyjnym);
 • CAPItello-292 (Kapiwasertyb + Palbocyklib + Fulwestrant w zaawansowanym raku piersi HR + / HER2-);
 • EPIK-B3 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo alpelisibu + Nab-paklitaksel u pacjentów z zaawansowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi);
 • Romiplostim BC (Badanie preparatu Romiplostim w trombocytopenii wywołanej chemioterapią u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), rakiem jajnika lub rakiem piersi);
 • PETRA BC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi);
 • GEN1046 BC (Badanie bezpieczeństwa GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi)

***Usunięto:
****AdaSimTNBC (Badanie Adagloxad Simolenin (OBI-822) i OBI-821 w porównaniu z placebo dla pacjentów z potrójnym ujemnym rakiem piersi we wczesnym stadium o wysokim ryzyku (TNBC) po chemioterapii neoadjuwantowej lub uzupełniającej);

 • NATALEE (Próba oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Ribociclib w terapii hormonalnej jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z wczesnym rakiem piersi HR + / HER2)Rak płuc:

Dodano:

 • RICT NSCLC (Toksyczność serca wywołana promieniowaniem po radioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca);
 • BMS-986012 LC (Badanie BMS-986012 w połączeniu z karboplatyną, etopozydem i niwolumabem jako terapią pierwszego rzutu w zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuca);
 • LIBRETTO-432 (Badanie selperkatynibu po operacji lub naświetlaniu u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) (LIBRETTO-432));
 • BMS-986205 LC (Badanie immunoterapii BMS-986205 podawanego w skojarzeniu z niwolumabem i w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w zaawansowanych lub rozsianych nowotworach);
 • GEN1046 LC (Badanie bezpieczeństwa GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi)

***Usunięto:
****BMS-986205 LC (Badanie immunoterapii BMS-986205 w skojarzeniu z niwolumabem oraz w skojarzeniu zarówno z niwolumabem, jak i ipilimumabem w nowotworach zaawansowanych lub rozprzestrzenionych);

 • LoVCr LC (Badanie lorlatynibu w porównaniu z kryzotynibem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim markerem ALK);
 • ALRN (Badanie ALRN-6924 do zapobiegania mielosupresji indukowanej przez topotekan podczas leczenia raka drobnokomórkowego płuca);
 • APPLE (Leczenie ozymertynibem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją EGFR);
 • ATALANTE 1 (Badanie OSE2101 w porównaniu ze standardowym leczeniem jako drugiej lub trzeciej linii u pacjentów z dodatnim wynikiem testu HLA-A2 z zaawansowanym NSCLC po awarii immunologicznego inhibitora punktu kontrolnego (ATALANTE 1));
 • CodeBreak 200 (Badanie porównujące AMG 510 „Proposed INN Sotorasib” z docetakselem w niedrobnokomórkowym raku płuca);
 • INC280 LC (Badanie kliniczne doustnego inhibitora cMET INC280 u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym zaawansowanym rakiem płuca typu EGFR);
 • JAVELIN Medley LC (Badanie awelumabu w połączeniu z innymi immunoterapiami przeciwnowotworowymi w zaawansowanych nowotworach złośliwych);
 • KEYLYNK-006 (Badanie pembrolizumabu z podtrzymującym olaparybem lub podtrzymującym pemetreksedem w pierwotnym leczeniu przerzutów niepłaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego raka płuc.);
 • LEAP-006 (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności pemetreksedu + chemioterapii platyny + pembrolizumabu (MK-3475) z lub bez lenwatynibu (MK-7902 / E7080) jako interwencja pierwszego rzutu u dorosłych z przerzutowym, niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc);
 • MAGELLAN (Badanie nowych leków przeciwnowotworowych u pacjentów z wcześniej nieleczonym NSCLC)Rak prostaty:

Dodano:

 • PETRA PC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi litymi nowotworami);
 • CONTACT-02 (Badanie kabozantynibu w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z leczeniem hormonalnym u pacjentów z mCRPC)

Usunięto:
****HERO (Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności produktu Relugolix u mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty)
​​​​​​​
Rak przełyku:
*

Dodano:

 • RO7121661 EC (Badanie RO7121661 i RO7247669 w porównaniu z niwolumabem u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku)
  ​​​​​​​Rak szyjki macicy:

Dodano:

 • VB10.16 CC (Badanie połączenia VB10.16 i atezolizumabu u pacjentów z rakiem szyjki macicy HPV 16-dodatnim)
  ​​​​​​​Rak trzustki:

Dodano:

 • PETRA PanC (Badanie AZD5305 w monoterapii i w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi);
 • Romiplostim PanC (Badanie preparatu Romiplostim w trombocytopenii wywołanej chemioterapią u dorosłych pacjentów z rakiem przewodu pokarmowego, trzustki lub jelita grubego)
  ​​​​​​​Rak wątroby:

Dodano:

 • Relatlimab HCC (Badanie relatlimabu w skojarzeniu z niwolumabem u uczestników z zaawansowanym rakiem wątroby, którzy nigdy nie byli leczeni immunoonkologicznie po uprzednim leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej)

***Usunięto:
****COSMIC-312 (Badanie kabozantynibu w skojarzeniu z atezolizumabem i sorafenibem u pacjentów z zaawansowanym HCC, którzy nie otrzymywali wcześniej ogólnoustrojowej terapii przeciwnowotworowej);

 • IMbrave150 (Badanie atezolizumabu w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym)
  ​​​​​​​Rak żołądka:

Usunięto:
****KEYNOTE-859 (Pembrolizumab (MK-3475) w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią z placebo u chorych z gruczolakorakiem żołądka lub przełyku)
​​​​​​​
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):
*

Dodano:

 • ABBV-154 (Badanie oceniające zdarzenia niepożądane i zmiany aktywności choroby u uczestników w wieku od 18 do 75 lat leczonych podskórnymi wstrzyknięciami ABBV-154 z powodu umiarkowanej do ciężkiej aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS))

Usunięto:
****MSB11456 RZS (MSB11456 u uczestników ze średnim lub cięzkiem przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów)
​​​​​​​
Stwardnienie rozsiane:
*

Dodano:

 • SM-bad (Badanie dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane);
 • FENhance (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fenebrutynibu w porównaniu z teriflunomidem w nawracającym stwardnieniu rozsianym (RMS))

***Usunięto:
****BX-1 (BX-1 w spastyczności spowodowanej stwardnieniem rozsianym);

 • CLASSIC-MS (Długoterminowe wyniki i trwałość efektu po leczeniu tabletkami kladrybiny w stwardnieniu rozsianym (MS) (CLASSIC-MS))
  ​​​​​​​Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:

 • LIGHTHOUSE (Badanie melfalanu flufenamidu (Melflufen) w skojarzeniu z daratumumabem w nawrotowym opornym szpiczaku mnogim);
 • AZD4573 MM (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową AZD4573 w nawracających/opornych na leczenie nowotworach hematologicznych)
  ​​​​​​​Toczeń rumieniowaty układowy:

Dodano:

 • Nipo-SLE (Badanie nipokalimabu u dorosłych uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym);
 • TAPINOMA (Badanie oceniające wpływ GLPG3970 podawanego doustnie przez 12 tygodni u dorosłych z toczniem rumieniowatym układowym);
 • EQUALISE (Badanie EQ001 (itolizumab) w toczniu rumieniowatym układowym z aktywnym proliferacyjnym zapaleniem nerek lub bez niego);
 • BMS-986165 SLE (Badanie w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa BMS-986165 u uczestników z aktywnym krążkowym lub podostrym skórnym toczniem rumieniowatym układowym)

***Usunięto:
****BMS-986165 LupNephr (Badanie w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności BMS-986165 razem z leczeniem rutynowym u uczestników z toczniowym zapaleniem nerek);

 • BMS-986165 SLE (Badanie leku BMS-986165 u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE));
 • BRAVE II (Badanie Baricitinibu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE))
  ​​​​​​​Wirusowe zapalenia wątroby:

Dodano:

 • B-Together (Badanie sekwencyjnego leczenia GSK3228836 i peginterferonem u uczestników z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B)

Usunięto:
****B-Clear (Badanie GSK3228836 u uczestników z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B)
​​​​​​​
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:
*

Dodano:

 • CoTikiS (Badanie OSE-127 w porównaniu z placebo u pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (CoTikiS));
 • GLADIATOR UC (Etrasimod versus Placebo w leczeniu umiarkowanie aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (GLADIATOR UC));
 • LOMBARD (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa AMT-101 u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego)

***Usunięto:
****LUCENT 1 (Indukcyjne badanie Mirikizumabu u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego);

 • SEA TURTLE (Badanie oceniające skuteczność leku GLPG3970 podawanego doustnie przez 6 tygodni u dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego);
 • ST-0529 UC (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ST-0529 u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego)
  ​​​​​​​Zaburzenia rytmu serca:

Dodano:

 • RAPID (Skuteczność i bezpieczeństwo Etripamilu w przerwaniu spontanicznego PSVT. NODE 301 [część 1 i część 2 (badanie RAPID)])
  ​​​​​​​Zespół policystycznych jajników:

Usunięto:
****ProjectPCOS (Lactobacillus Rhamnosus u kobiet z zespołem policystycznych jajników)
​​​​​​​
Zespół Cushinga:
*

Dodano:

 • GRADIENT (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Relacorilant u pacjentów z gruczolakami nadnerczy wydzielającymi kortyzol)
  ​​​​​​​Zwyrodnienie plamki żółtej:

Dodano:

 • AVONELLE-X (Badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i tolerancję leku Faricimab u uczestników z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem)
  ​​​​​