featured story cover photo

AZS Badanie JADE

Jeśli drapiesz bezsilnie opuchniętą, coraz bardziej zaczerwienioną skórę lub masz problemy ze snem z powodu atopowego zapalenia skóry, oznacza to, że doskonale znasz ograniczenia aktualnie dostępnych metod leczenia tej choroby.

Badanie JADEopracowano w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności podawania osobom dorosłym z przewlekłym, umiarkowanym lub ciężkimAZSbadanego leku o nazwiePF-04965842w postaci doustnej. Dwie różne dawki leku PF-04965842 zostaną porównane do placebo, aby ustalić, która z nich działa lepiej w leczeniuAZS. LekPF-04965842zostanie też porównany dodupilumabu,aby ocenić, który z nich przynosi większą ulgę pod względem świądu.****Dupilumabto lek do wstrzykiwania niedawno zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych i Europie do leczenia AZS.

Osoby kwalifikujące się i chcące wziąć udział w badaniu JADE informujemy, że może ono trwać do 28 tygodni i będzie wymagać maksymalnie 10 wizyt w ośrodku oraz odbycia jednej rozmowy telefonicznej z personelem prowadzącym badanie.

Możliwość kwalifikacji do badania JADE oraz innych badań klinicznych dotyczących AZS sprawdzicie Państwo w naszej ankiecie"Atopowe zapalenie skóry"