featured story cover photo

COVID-19 Ankieta Ewaluacyjna

Ankieta Ewaluacyjna dotycząca Covid-19 została właśnie opublikowana w naszym Przewodniku. W jej skład wchodzi 15 badań klinicznych rekrutujących uczestników w Polsce.

Badania dotyczą m.in. leczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób z łagodnym lub umiarkowanym nasileniem objawów przebywających w domu, osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebieg infekcji oraz osób zdrowych, zainteresowanych stosowaniem odpowiedniej profilaktyki przeciwko Covid-19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ankiety.