Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Alergie
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Jaki rodzaj alergii występuje u Pani/Pana?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje Pani/Pan na astmę oskrzelową?
Czy w przeszłości przebył(a) Pani/Pan ciężką reakcję alergiczną lub wstrząs anafilaktyczny?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy przechodził(a) Pani/Pan kiedykolwiek terapię odczulającą?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?