Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Choroba afektywna dwubiegunowa
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na chorobę afektywną dwubiegunową?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?