Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Choroba Fabry'ego
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy rozpoznano u Pani/Pana chorobę Fabry'ego?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy występuje u Pani/Pana inne niż choroba Fabry'ego schorzenie, które może powodować bóle neuropatyczne kończyn górnych, dolnych i/lub bóle brzucha?
Czy występuje u Pani/Pana przerost mięśnia sercowego lewej komory?
Czy miał(a) Pani/Pan zawał serca lub ciężki napad dusznicy bolesnej?
Czy przebył(a) Pani/Pan udar mózgu?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy ma Pani/Pan przeszczepioną nerkę lub przeszczep jest planowany?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na padaczkę lub inną chorobę mogącą prowadzić do wystąpienia napadu drgawkowego?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dodatkowe
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?