Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Informacje ogóle
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę zwyrodnieniową stawów?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiała Pani/Pan na inną niż choroba zwyrodnieniowa, poważną chorobę zapalną i/lub nowotworową stawów lub kości?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę skóry lub tkanek miękkich, która zlokalizowana jest w okolicy dotkniętego chorobą zwyrodnieniową stawu?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na infekcję stawu kolanowego dotkniętego teraz chorobą zwyrodnieniową?
Czy występują u Pani/Pana zaburzenia wpływające na funkcjonowanie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę reumatyczną?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na niewydolność serca?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę dotykającą mięśnie?
Czy choruje Pani/Pan na chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego?
Czy cierpi Pani/Pan na przewlekłą miopatię, choroby będące następstwem mutacji mitochondrialnych lub postępujące choroby nerwowe lub nerwowo-mięśniowe (tzw. choroby neurodegeneracyjne)?
Czy choruje Pani/Pan na cukrzycę?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy stosuje lub w przeszłości stosował(a) Pani/Pan leczenie przeciwbólowe w celu zniesienia bólu towarzyszącego chorobie zwyrodnieniowej stawów?
Czy stosuje lub w przeszłości stosował(a) Pani/Pan glikokortykosteroidy w formie iniekcji dostawowych?
Czy przyjmuje lub przyjmował(a) Pani/Pan doustne glikokortykosteroidy? (np. Prednizon w dawce większej niż 10mg/dzień lub jego ekwiwalent)
Czy stosuje lub w przeszłości stosował(a) Pani/Pan kwas hialuronowy w formie iniekcji dostawowych?
Czy dotychczasowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów przestało przynosić u Pani/Pana poprawę kliniczną?
Czy przyjmuje Pani/Pan doustne leki przeciwkrzepliwe i/lub przecwipłytkowe?
Informacje dodatkowe
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?