Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Endometrioza
Informacje ogólne:
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej:
Czy choruje Pani na endometriozę?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących:
Informacje dotyczące przyjmowanych leków:
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy stosowała Pani doustną antykoncepcję?
Informacje dodatkowe:
W których z wymienionych miast, może Pani uczestniczyć w badaniu?