Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Grypa
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na grypę?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na zaburzenia odporności?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Czy choruje lub w ciągu ostatnich 5 lat chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy*?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy w ciągu ostatniego miesiąca był(a) Pani/Pan szczepiona(y)?
Czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjmował(a) Pani/Pan takie leki przeciwwirusowe jak: amantadyna, peramivir, laninamivir, oseltamivir lub zanamivir?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan glikokortykosteroidy?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan leki immunosupresyjne lub immunomodulujące?
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) na paracetamol?
Informacje dodatkowe
Czy w ciągu ostatnich 30 dni brał(a) Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?