Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Guzy mózgu
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy wykryto u Pani/Pana guz mózgu?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy cierpi Pani/Pan na niewydolność serca?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na choroby dotykające ośrodkowy układ nerwowy np. padaczka, choroby neurodegeneracyjne np. ch. Parkinsona, ch. Alzheimera?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?