Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Infekcje, zapalenia
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy cierpi Pani na infekcję pęcherza moczowego, której towarzyszą: pieczenie podczas oddawania moczu, częste parcie na mocz, ból w okolicy nadłonowej?
Czy cierpi Pani/Pan na grzybicze zapalenie skóry*?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy w ciągu ostatnich 7 dni przyjmowała Pani antybiotyki z powodu zapalenia dróg moczowych lub innej infekcji?
Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmował(a) Pani/Pan leki przeciwgrzybicze i/lub sterydy?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani uczestniczyć w badaniu?