Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Jaskra
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na jaskrę?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi Pani/Pan obecnie na zapalenie powiek, zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, zapalenie błony naczyniowej oka lub inne stany zapalne w obrębie gałki ocznej dotkniętej jaskrą?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy w przeszłości przechodził(a) Pani/Pan operację lub zabieg laserowy oka?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?