Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Mózgowe porażenie dziecięce
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy występuje u Pani/Pana mózgowe porażenie dziecięce?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy jest lub w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona za pomocą toksyny botulinowej?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?