Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Mukowiscydoza
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na mukowiscydozę?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?