Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy występuje u Pani/Pan nadciśnienie wrotne*?
Czy występują lub w przeszłości występowały u Pani/Pana żylaki przełyku lub żołądka?
Czy ma lub w przeszłości miał(a) Pani/Pan cechy dekompensacji choroby wątroby, tj. marskość, wodobrzusze, encefalopatię wątrobową i/lub krwawiące żylaki przełyku?
Czy poza niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, cierpi Pani/Pan na inną przewlekłą chorobę wątroby?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na cukrzycę?
Czy miał(a) Pani/Pan zawał serca lub ciężki napad dusznicy bolesnej?
Czy cierpi Pani/Pan na zespół metaboliczny?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy?
Czy chorował(a) Pani/Pan na raka wątrobowokomórkowego?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Czy przechodził(a) Pani/Pan operację bariatryczną lub inną operację zmniejszania żołądka?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy Pani/Pana waga zmieniła się o więcej niż 5kg?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Informacje dodatkowe
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?