Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy cierpi Pani/Pan na niedokrwistość z niedoboru żelaza?
Czy w przeszłości doświadczył(a) Pani/Pan reakcji alergicznej na żelazo podawane drogą dożylną?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje Pani na przewlekłą niewydolność serca?
Czy ma Pani/Pan problem w hipotensją (niskim ciśnieniem krwi)?
Czy choruję Pani/Pan na przewlekłą chorobę nerek lub wymaga Pani/Pan dializoterapii?
Czy stwierdzono u Pani/Pana istotną klinicznie alergię na leki?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy stwierdzono u Pani/Pana nadwrażliwość na karboksymaltozę*?
Czy stwierdzono u Pani/Pana nadwrażliwość na jakikolwiek składnik ferumoksytolu lub sacharozy żelaza (Venofer)?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?