Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Osteoporoza
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na osteoporozę?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?