Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacja dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje lub w ciągu ostatnich 5 lat chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy*?
Czy choruje lub w niedalekiej przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę układu sercowo-naczyniowego*?
Czy choruje Pani/Pan na inną niż omawiana w ankiecie, poważną chorobę płuc?
Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Pani/Pana astmę oskrzelową?
Czy chorował(a) Pani/Pan na COVID-19?
Czy przechodził(a) Pani/Pan przeszczep płuc?
Czy choruje Pani/Pan na nadciśnienie płucne?
Czy choruje Pani/Pan na inną niż omawiana w ankiecie chorobę mogącą powodować podniesienie poziomu stężenia eozynofilii we krwi?
Czy przebył(a) lub planuje Pani/Pan przebyć operację resekcji miąższu płucnego?
Czy cierpi Pani/Pan na choroby powodujące niewydolność wątroby?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na gruźlicę?
Czy cierpi Pani/Pan na zaburzenia odporności?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan leki z grupy Biologicznych Leków Modyfikujących Przebieg Choroby?
Czy przyjmuje Pani/Pan przewlekle leki immunosupresyjne?
Czy jest Pani/Pan leczona(y) statynami - lekami obniżającymi cholesterol np. simwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna lub rozuwastatyna?
Czy występują u Pani/Pana przeciwwskazania do leczenia statynami (lekami obniżającymi cholesterol), np. czynna choroba wątroby, nadwrażliwość na statyny, miopatie?
Czy kiedykolwiek doświadczył(a) Pani/Pan nadwrażliwości (alergii) na dożylnie podawane leki biologiczne?
Informacje dodatkowe
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy aktualnie uczestniczy lub planuje Pani/Pan uczestnictwo w programie intensywnej rehabilitacji POChP?
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
Czy pali Pani/Pan papierosy?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?