Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rak dróg żółciowych
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacja dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na raka dróg żółciowych?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał(a) Pani/Pan problem z pojawianiem się przetok jelitowych, niedrożności jelit, perforacji przewodu pokarmowego i/lub ropnia wewnątrzbrzusznego?
Czy choruje Pani/Pan na ciężką, niekontrolowaną chorobę serca?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje Pani/Pan na chorobę rogówki?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Czy jest Pani/Pan w stanie przyjmować leki drogą doustną?
Czy był(a) Pani/Pan leczony(a) inhibitorami FGFR*?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?