Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rak nerki
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na raka nerki?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na niewydolność serca?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Czy choruje Pani/Pan na poważną chorobę serca lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił u Pani/Pana ciężki incydent sercowo-naczyniowy (np. zawał serca, ciężki napad dusznicy bolesnej, udar mózgu)?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nieinfekcyjne zapalenie płuc leczone glikokortykosteroidami?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy miał(a) Pani/Pan wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną wymagającą leczenia?
Czy choruje Pani/Pan na wrodzony lub nabyty niedobór odporności?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy stosował(a) Pani/Pan chemioterapię z powodu raka nerki?
Czy był(a) Pani/Pan leczona(y) kabozantynibem*?
Czy w przeszłości był(a) Pani/Pan leczona(y) lekami z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej*?
Czy obecnie lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan glikokortykosteroidy?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?