Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rak szyjki macicy
Informacje podstawowe:
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej:
Czy miała Pani wykonane badanie cytologiczne szyjki macicy?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących:
Czy choruje Pani na raka szyjki macicy?
Czy choruje lub chorował(a) Pani/Pan na inny nowotwór złośliwy?
Czy cierpi Pani na ciężkie choroby kardiologiczne?
Czy choruje lub w przeszłości chorowała Pani na śródmiąższową chorobę/zapalenie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc i/lub zapalenie płuc indukowane przyjmowaniem leków z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej?
Czy występuje u Pani wysięk w jamach opłucnowych?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiała Pani na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy cierpi Pani na marskość wątroby?
Czy choruje lub w przeszłości chorowała Pani na chorobę autoimmunologiczną?
Czy choruje lub w przeszłości chorował Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy miał Pan/Pani wykonany przeszczep narządu lub komórek macierzystych szpiku?
Czy cierpi Pani na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Czy choruje Pani na choroby rogówki, niekontrolowaną jaskrę, zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatię cukrzycową lub inne poważne choroby okulistyczne?
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przechodził(a) Pani/Pan operację z użyciem lasera, operację witrektomii lub stosował(a) leczenie w formie iniekcji doszklistkowych (do gałki ocznej) lub w najbliższym czasie planuje poddanie się wymienionym procedurom?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków:
Czy była Pani leczona przeciwciałami anty-PD-1 (Pembrolizumab [Lambrolizumab, Keytruda], Nivolumab [Opdivo], Cemiplimab [Libtayo]), anty-PD-L1 (Atezolizumab [Tecentriq], Avelumab [Bavencio], Durvalumab [Imfinzi]), anty-PD-L2, anty-CD137 (Utomilumab) lub anty-CTLA-4 (Ipilimumab)?
Informacje dodatkowe:
Czy była Pani leczona inhibitorami FGFR?
Proszę ocenić stopień swojej sprawności fizycznej wg Skali Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):
W których z wymienionych miast, może Pani uczestniczyć w badaniu?