Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na rdzeniowy zanik mięśni (SMA)?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy przechodził(a) Pani/Pan w ciągu ostatnich 3 miesięcy duży zabieg operacyjny?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy kiedykolwiek był(a) Pani/Pan leczona(y) terapiami hamującymi działanie miostatyny?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?