Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Udar mózgu
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej
Czy przebył(a) Pani/Pan udar mózgu?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy w najbliższym czasie planuje Pani/Pan poddać się operacji serca? (np. operacji zastawki serca, angioplastyce naczyń wieńcowych, wszczepieniu bypassów etc.)
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy cierpi Pani/Pan na przewlekłą miopatię, choroby będące następstwem mutacji mitochondrialnych lub postępujące choroby nerwowe lub nerwowo-mięśniowe (tzw. choroby neurodegeneracyjne)?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na poważne zaburzenia krzepnięcia (skaza krwotoczna, koagulopatia) lub posiada Pani/Pan przeciwwskazania do przetoczenia składników krwi?
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) na dożylne środki kontrastowe?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Proszę podać aktualną masę ciała. [kg]
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?