Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Utrata słuchu
Informacje ogólne:
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dotyczące choroby podstawowej:
Czy cierpi Pani/Pan na całkowitą utratę słuchu?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę autoimmunologiczną?
Informacje dodatkowe:
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?