Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy choruje Pani/Pan na chorobę Leśniowskiego-Crohna?
Czy cierpi Pani/Pan na jakąś poważną chorobę jelit, inną niż wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna?
Czy obecnie lub w przeszłości miał(a) Pani/Pan wyłonioną ileostomię lub kolostomię?
Czy obecnie lub w przeszłości miał(a) Pani/Pana problem z pojawianiem się przetok w obrębie jelita grubego?
Czy przechodził(a) Pani/Pan operację resekcji (wycięcia) fragmentu jelita?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy obecnie lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na gruźlicę?
Czy choruje Pani/Pan na infekcyjne zapalenie jelit?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na choroby ziarniniakowe?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na nowotwór złośliwy?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę limfoproliferacyjną?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dot. przyjmowanych leków
Czy posiada Pani/Pan wszystkie obowiązkowe szczepienia zgodnie z aktualnie obowiązującym kalendarzem szczepień?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan Belimumab, Natalizumab lub Vedolizumab?
Czy przyjmuje lub w przeszłości przyjmował(a) Pani/Pan Inhibitory JAK? (Inhibitory Kinazy Janusa)
Informacje dodatkowe
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?