Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Zaburzenia snu
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy rozpoznano u Pani/Pana bruksizm, tj. patologiczne zgrzytanie zębami?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi Pani/Pan na istotną klinicznie chorobę układu nerwowego lub posiada pewne defekty neurologiczne będące następstwem np. przebytej w przeszłości choroby lub urazu?
Czy stwierdzono u Pani/Pana poważne zaburzenia psychiczne?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?