Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Zapalenie mięśnia sercowego
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na zapalenie mięśnia sercowego?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi Pani/Pan na niewydolność serca?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę niedokrwienną serca?
Czy cierpi Pani/Pan na zaburzenia rytmu lub przewodzenia i automatyzmu serca?
Czy ma Pani/Pan wszczepiony elektrostymulator (kardiowerter, defibrylator, rozrusznik) serca?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność wątroby?
Czy cierpi Pani/Pan na chorobę układu pokarmowego, mogącą mieć wpływ na wchłanianie się leków np. choroba wrzodowa, niekontrolowane wymioty, zespół krótkiego jelita?
Czy cierpi lub w przeszłości cierpiał(a) Pani/Pan na ciężką chorobę lub niewydolność nerek?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na chorobę nowotworową?
Czy jest Pani/Pan nosicielem wirusa HIV?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C?
Czy jest Pani/Pan uczulona(y) lub posiada przeciwwskazania do stosowania doustnych lub dożylnych glikokortykosteroidów?
Czy występują u Pani/Pana przeciwwskazania do stosowania leków immunosupresyjnych np. przewlekłe zakażenia, niedobory odporności?
Czy posiada Pani/Pan któreś z niżej wymienionych przeciwwskazań do wykonania badania obrazowego techniką rezonansu magnetycznego?
Czy nadużywa lub w przeszłości nadużywał(a) Pani/Pan alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
Informacje dodatkowe
Ile wynosi Pani/Pana Indeks masy ciała (BMI)? [kg/m2]
Czy brał(a) lub aktualnie bierze Pani/Pan udział w innym badaniu klinicznym leków lub urządzeń medycznych?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?