Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Zespół Cushinga
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy choruje Pani/Pan na zespół Cushinga?
Informacje dot. chorób towarzyszących
Czy cierpi lub kiedykolwiek cierpiał(a) Pani/Pan na poważną chorobę lub niewydolność nerek?
Czy ma Pani/Pan problemy z gospodarką hormonalną tarczycy?
Informacje dodatkowe
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?