Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Zespół korzeniowy, rwa kulszowa (radikulopatia)
Informacje ogólne
Proszę podać datę urodzenia.
Informacje dot. choroby podstawowej
Informacje dot. chorób towarzyszących
Informacje dot. przyjmowanych leków
Informacje dodatkowe