Badania kliniczne dla każdego

Wypełnij ankietę

Zespół metaboliczny
Informacje podstawowe
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę wybrać płeć.
Czy pracuje Pani/Pan w trybie zmianowym lub z innej przyczyny wiedzie tryb życia, który zaburza naturalny układ dnia i nocy?
Informacje dot. choroby podstawowej
Czy rozpoznano u Pani/Pana zespół metaboliczny?
Informacje dotyczące chorób towarzyszących
Czy występuje u Pani hiperandrogenizm*?
Czy w ciągu ostatniego roku chorował(a) Pani/Pan lub była Pani/Pan hospitalizowana(y) z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego*?
Czy rozpoznano u Pani/Pana cukrzycę?
Czy przechodził(a) Pani/Pan operację bariatryczną lub inną operację zmniejszania żołądka?
Czy pali Pani/Pan papierosy?
Czy choruje lub w przeszłości chorował(a) Pani/Pan na zaburzenia odżywiania, tj. anoreksję lub bulimię?
Czy choruje Pani/Pan na depresję?
Czy cierpi Pani/Pan na ciężką, ostrą lub przewlekłą chorobę (inną niż choroba podstawowa której dotyczy ankieta), która w znacznym stopniu ogranicza Pani/Pana aktywność i komfort życia oraz mogłaby uniemożliwić ukończenie udziału w badaniu klinicznym?
Informacje dotyczące przyjmowanych leków
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy brał(a) Pani/Pan udział w programie odchudzania lub kontroli wagi, lub jest Pani/Pan na specjalnej diecie (np. z powodu choroby)?
Czy aktualnie stosuje Pani/Pan terapię lekami przeciwdepresyjnymi, lekami immunosupresyjnymi (w tym glikokortykosteroidami) lub innymi lekami mogącymi nasilać/obniżać apetyt?
Informacje dodatkowe
Czy posiada Pani/Pan smartfon i potrafił(a)by Pani/Pan obsłużyć aplikację niezbędną do udziału w badaniu klinicznym?
W których z wymienionych miast, może Pani/Pan uczestniczyć w badaniu?